Rewilding är ett nytt förhållningssätt till naturskydd. Det handlar om att låta naturen ta hand om sig själv genom att ge plats för naturliga processer, och återställa skadade ekosystem när det behövs. 

Naturen och dess arter trängs undan på bred front, också i Sverige och Europa.  Det är ett stort hot mot vårt samhälle, likvärdigt med klimatförändringarna. Samtidigt har naturen en fantastisk förmåga till comeback, om den bara ges chansen. Därför finns vi.

Från Padjelanta Nationalpark i världsarvet Laponia (UNESCO), Norrbotten, Sverige.

Se filmen om hur Europa blir vildare, från vår partner och grundare, Rewilding Europe: