Vår verksamhet pågår sedan 2016 med flera initiativ och aktiviteter i Norrbotten, tack vare stödet till projektet “Rewilding Lapland” från Svenska Postkodstiftelsen. Från och med 2019 utvidgas vårt uppdrag till att omfatta hela Sverige och även att samverka med och stödja Rewilding Europes projekt i andra europeiska länder. Vårt juridiska namn är Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden, men till vardags kallar vi oss Rewilding Sweden. 

Rewilding Europe är vår grundare och samarbetspartner.  Kärnan i vårt uppdrag är att återuppbygga det vilda natur- och djurlivet i Sverige och övriga Europa. Verksamheten styrs av en välmeriterad styrelse och rådgivare som representerar kompetenser inom naturvård, business, marknadsföring, kommunikation, juridik och urfolksrättigheter.

Linnéa Falk, vd

Kontakt:
+46 709 78 61 04, linnea.falk(at)rewilding-sweden.se

Styrelse

Nina Siemiatkowski, ordförande

CEO och grundare av storytellingplattformen Milkywire, fd marknadschef på Swedish Match, grundare och fotograf till Book of Leon, grundare till Siemiatkowski Foundation.

Frans Schepers

Frans Schepers, director Rewilding Europe and board member of Rewilding Sweden

vd och grundare, Rewilding Europe

Walter Naeslund

CEO och grundare, Honesty

Magnus Sylvén

tidigare chef för WWF Europe Middle East

Rådgivare

Lars-Anders Baer

Jurist, renskötare, ledamot Samelandspartiet i Sametinget. Tidigare: ordförande Sáminuorra, ordförande Svenska Samernas Riksförbund, ordförande Samelandspartiet, medlem i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Lena Maria Lindén

Lena Maria Lindén

Ledamot i Supervisory Board för Rewilding Europe, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, styrelseledamot i Station Linné och Mittuniversitetet. Grundare och f.d. vd av Stiftelsen Nordens Ark.