Ge ditt stöd

Vi söker stöd från privatpersoner, företag, stiftelser, organisationer och myndigheter. Varje bidrag, stort som litet, kommer användas transparent och effektivt för insatser som främjar det ursprungliga djur- och naturlivet på de platser där vi verkar.

Alla som omfamnar tanken med rewilding är välkomna att ge ett bidrag till vårt arbete. Vi är godkända för 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll:

90 06 63-6 är vårt 90-konto som vi tacksamt tar emot små som stora bidrag på.

Hör gärna av dig om du har frågor om vår verksamhet – se kontaktinfo nedan.

Slaguggla i Norrbotten.